De samenwerking van Waste Connection met Smurfit Kappa zorgt voor diverse collectieve voordelen bij recycling van papier. Stabiliteit en expertise vormen daarbij een prima basis.
In 2013 nam Waste Connections’ zusterbedrijf, Milieu Service Brabant, de papierinzameling van Smurfit Kappa Recycling in de regio Eindhoven over. Concreet betekent dit voor de deelnemers, zowel op korte als op lange termijn, een marktconforme afzet. Voor alle papier en papiergerelateerde reststromen. Waste Connection kan het bij de deelnemers in bulk afhalen, maar uiteraard kan het papier ook op meerdere locaties worden aangeboden.

Solide partner

Papier KappaSmurfit Kappa Recycling toonde zich voor Milieu Service Brabant al lange tijd als een betrouwbare eindverwerker. Met een enorme kennis, als onderdeel van de Smurfit Kappa Group, Europa’s grootste onderneming op het gebied van papier en verpakkingen. Gerecycled papier en karton als voornaamste grondstof, kent voor hen geen geheimen.

Gerichte expertise

Waste Connection biedt deelnemende klanten direct oplossingen voor de reguliere en meest voorkomende papier- en kartonkwaliteiten. De experts van Smurfit Kappa Recycling hebben daarnaast kennis van de meest specifieke soorten.
Niet allen het bundelen van klanten (en hoeveelheden) blijkt lucratief voor deelnemers, veelvuldig wordt ook de administratieve last en het inplannen van transport en opslagcapaciteit door Waste Connection overgenomen.

Wij ontzorgen u eenvoudig met papierverwerking.
Profiteer van de schaalvoordelen en vraag nu uw vrijblijvend advies>

Kranten Pixabay new